Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Przejdź do zawartości. Szukaj FAQ Pomoc O nas

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wybierz język:

Sieć Agencji
Loading
Jesteś w: Start Tematy Substancje niebezpieczne
dangerous substances

Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne - czyli wszelkie ciecze, gazy lub ciała stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników - występują w prawie wszystkich miejscach pracy. W całej Europie miliony pracowników stykają się z czynnikami chemicznymi i biologicznymi, które mogą im zaszkodzić.

Według najnowszych badań, 19% pracowników UE skarży się na narażenie na trujące opary przez jedną czwartą lub więcej czasu pracy, natomiast dla 15% pracowników obsługa substancji niebezpiecznych jest częścią ich codziennej pracy.

Jeżeli zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych nie są odpowiednio kontrolowane, pracownicy mogą ponieść uszczerbek na zdrowiu na wiele różnych sposobów, od łagodnego podrażnienia oczu i skóry do astmy, problemów z płodnością i braków wrodzonych, a także nowotworów. Może do tego dojść w wyniku jednorazowego krótkotrwałego narażenia lub narażenia wielokrotnego oraz długotrwałego gromadzenia się substancji w organizmie.
Pracodawcy w UE mają prawny obowiązek chronienia swoich pracowników przed szkodliwym działaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. Pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania ocen ryzyka i postępowania zgodnie z nimi. Prawodawstwo reguluje też identyfikację i oznakowanie tysięcy różnych substancji zarejestrowanych na rynku UE.
Ograniczanie zagrożeń związanych z pracą z substancjami niebezpiecznymi jest nie tylko imperatywem moralnym i nakazem prawa - przemawiają za nim również silne argumenty gospodarcze. Kiedy sprawy przybierają niewłaściwy obrót, cierpieć mogą zarówno organizacje - poprzez spadek wydajności i zwiększenie odpowiedzialności cywilnej i karnej,jak i pracownicy.
Na szczęście, w sprawie postępowania z substancjami niebezpiecznymi istnieje wiele wytycznych, dostępnych dla pracodawców i pracowników. W całej Europie istnieje wiele przykładów dobrych praktyk, z których można skorzystać.
Podejmując odpowiednie działania, można zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w czasie stosowania substancji niebezpiecznych.
Pracodawcy są także zobowiązani do przekazywania pracownikom informacji na temat zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne i szkolenia ich w zakresieóbezpieczniego korzystania z tych substancji. Przepisy dotyczą zarówno produktów wprowadzonych do obrotu, jak i odpadów i produktów ubocznych, powstających w procesie produkcji.